Strefa Rodzica Kontakt

Kadra

Kadra w przedszkolu Arka Noego to zespół młodych, wykształconych oraz kreatywnych osób. Praca z Dziećmi jest dla nich pasją oraz wyzwaniem.

Każdego dnia z głową pełną pomysłów dbają o prawidłowy rozwój oraz wychowanie naszych przedszkolaków.

W każdej grupie wiekowej nad edukacją oraz bezpieczeństwem Dzieci czuwa dwóch nauczycieli.

Nauczyciele w swojej pracy realizują programy zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Wdrażają nowatorskie programy dydaktyczne w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań i uzdolnień oraz monitorowania postępów Dziecka. Nasi nauczyciele codziennie udzielają Rodzicom informacji o minionym dniu ich Dziecka oraz systematycznie organizują spotkania indywidualne na których omawiają postępy edukacyjne przedszkolaków.

Kadrę naszego przedszkola tworzy również zaangażowany i doświadczony kucharz – Ciocia Jola , która przygotowuje pełnowartościowe i smaczne posiłków. Dba o różnorodność dań i zapewnia odpowiednio dobraną kalorycznie dietę. Dla Dzieci z alergiami komponuje indywidualne meni. Opracowane meni jest wywieszane na tablicy informacyjnej w Przedszkolu.

W naszym Przedszkolu wdrażamy normy HACCP zgodne z wytycznymi Sanepidu.

W naszej kadrze nie mogło zabraknąć osób odpowiedzialnych za czystość i estetykę przedszkola. To Panie, które z ogromną starannością dbają o wygląd i czystość każdego pomieszczenia w przedszkolu.

Specjaliści współpracujący z naszym przedszkolem czyli psycholog przedszkolny, logopeda oraz instruktorzy zajęć dodatkowych to grupa ludzi, którzy wspólnie z naszą kadrą tworzą przyjazne i nowoczesne przedszkole. Są oczywiście odpowiednio do tego przygotowani.

Nad pracą dydaktyczno-wychowawczą całego personelu czuwa Pani Dyrektor dla której przedszkole Arka Noego to drugi dom. Dom w którym wszystkie Dzieci oraz pracownicy czują się dobrze i bezpiecznie. Jest otwarta na współpracę z kadrą oraz Rodzicami. Dba o zapewnienie wysokiej jakości usług oraz zapewnienie najlepszych warunków dla Dzieci, Rodziców oraz pracowników przedszkola.

Przedszkole Arka Noego powstało dzięki właścicielowi placówki. Dzięki niemu nasza kadra czuje się w przedszkolu doceniona i spełniona. Z ogromną przyjemnością realizuje jego pomysł oraz założenia.

Stawiamy na współpracę. Siła tkwi w grupie. Grupę w naszym przedszkolu tworzą Dzieci, Rodzice oraz Kadra.