Strefa Rodzica Kontakt

Plan dnia

Harmonogram dnia w Arka Noego.

7.00-8.00 PRZYCHODZENIE DZIECI DO PRZEDSZKOLA
Czekając na kolegów bawimy się w kącikach zainteresowań oraz przy stolikach.

8.00-9.00 POWITANIE
Poranne ćwiczenia ruchowe, zabawy integracyjne oraz aktywności wspierające rozwój
i twórczość dzieci.

9.00-9.30 ŚNIADANIE
Wprowadzanie dzieci w dobre nawyki higieniczne przed i po posiłku.
Uczenie się samodzielności: nakrywanie do stołu, nakładanie posiłków oraz sprzątanie po sobie.

9.30-11.00 ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE
Zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z podstawą programową oraz w oparciu o nowatorskie programy nauczania.

11.00-12.00 POBYT NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
Swobodne zabawy w ogrodzie przedszkolnym, gry i ćwiczenia ruchowe, obserwacje przyrodnicze oraz spacery w okolicy przedszkola.

12.00-12.30 I DANIE-ZUPA
Utrwalanie prawidłowych nawyków higienicznych przed i po posiłku. Uczenie się samodzielności: nakrywanie do stołu, nakładanie posiłków oraz sprzątanie po sobie.

12.30-14.00 POOBIEDNI ODPOCZYNEK
Dzieci z najmłodszych grup mają możliwość do poobiedniej drzemki przy dźwiękach relaksacyjnej muzyki oraz w trakcie słuchania ulubionych bajek. Zaś starszym dzieciom proponujemy zajęcia wyciszające oraz gry przy stolikach i zabawy w kącikach zainteresowań.

14.00-14.30 II DANIE
Utrwalanie prawidłowych nawyków higienicznych przed i po posiłku.
Uczenie się samodzielności: nakrywanie do stołu, nakładanie posiłków oraz sprzątanie po sobie.

14.30-15.30 ZAJĘCIA INDYWIDUALNE ORAZ ZAJĘCIA DODATKOWE
Zabawy wspomagające rozwój oraz rozwijające indywidualne zainteresowania i zdolności.
Zajęcia dodatkowe dla zapisanych dzieci.

15.30-16.30 ZAJĘCIA W SALI LUB NA ŚWIEŻYM POWIETRZE
Doskonalenie umiejętności zdobytych podczas zajęć.
Swobodne zabawy w przedszkolu lub w zależności od pogody II wyjście na plac zabaw.

16.30-17.00 PODWIECZOREK
Utrwalanie prawidłowych nawyków higienicznych przed i po posiłku. Uczenie się samodzielności: nakrywanie do stołu, nakładanie posiłków oraz sprzątanie po sobie.

17.00-18.00 ROZCHODZENIE DZIECI DO DOMU
Pożegnanie z kolegami i Ciociami.
Oczekując na rodziców czytamy bajki, rysujemy, bawimy się ciastoliną
oraz gramy w edukacyjne gry.