Strefa Rodzica Kontakt

Program

W przedszkolu Arka Noego realizujemy program zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Z dnia 15 stycznia 2009r.) .

Zajęcia w Przedszkolu Arka Noego są prowadzone w oparciu o sprawdzone programy oraz najskuteczniejsze metody nauczania Dzieci w wieku przedszkolnym:

 • „Glottodydaktykę” prof. Bronisława Rocławskiego,
 • „Dziecięcą Matematykę” Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 • Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • Edukację Zdrowotną Krystyny Dutkiewicz i Krystyny Kamińskiej.

Treści programu obejmują następujące edukacje:

 • językową,
 • matematyczną,
 • zdrowotna,
 • ruchową,
 • plastyczną,
 • muzyczną,
 • przyrodniczą.

Wszystkie nasze założenia programowe realizowane są przez doświadczonych pedagogów, którzy w przyjaznej atmosferze, uczą poprzez zabawę.

W przedszkolu Arka Noego nie zmuszamy do nauki, lecz zachęcamy do twórczej aktywności. Nasi nauczyciele są po to, żeby wspomagać rozwój aktywności naszych Przedszkolaków.